top of page

Orkland Næringspark tar del i Grønn Byggallianses strakstiltak

Orkland Næringspark utvikler infrastruktur og bygninger som muliggjør klimagassreduksjon og grønn omstilling for industrien. Som første steg har vi koblet oss på strakstiltakene fra Grønn Byggallianse.


Daglig leder i Orkland Næringspark, Frank Holmgaard, legger mye vekt på bærekraft og miljø i sitt arbeid.
Daglig leder i Orkland Næringspark, Frank Holmgaard, legger mye vekt på bærekraft og miljø i sitt arbeid. Foto: Allsidig Design

Gjennom Grønn Byggallianses strakstiltak jobber Orkland Næringspark mot å integrere bærekraft i alt vi gjør – fra hvordan vi utvikler områdene våre, til å vektlegge energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, for både nye og eksisterende bygg.

 

Grønn Byggallianses strakstiltak

 

Grønn Byggallianses strakstiltak er en samling konkrete handlinger utviklet for å akselerere overgangen til bærekraftighet innen bygg- og eiendomssektoren, og er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

 

Strakstiltakene er rettet mot å:

·      Redusere klimagassutslipp

·      Forbedre energieffektiviteten

·      Fremme bruk av bærekraftige materialer

·      Styrke det biologiske mangfoldet rundt byggeprosjekter.

 

Hensikten er å veilede og motivere sektoren til å ta umiddelbare og målrettede skritt som møter miljøutfordringene vi står overfor i dag.

 

Orkland Næringspark forpliktelse til bærekraft

 

Gjennom utvikling av industriområder som balanserer rasjonell vekst med bærekraftig infrastruktur, ønsker Orkland Næringspark å vise hvordan bærekraftsmålene settes i verk. Dette innebærer alt fra å tilrettelegge for eksisterende virksomheter, til å planlegge nye prosjekter med vekt på miljø.

 

Ved å investere i løsninger som reduserer energibruk i eksisterende bygg, og implementere grønne standarder i nye prosjekter, bidrar Orkland Næringspark til en mer bærekraftig utvikling.
Ved å investere i løsninger som reduserer energibruk i eksisterende bygg, og implementere grønne standarder i nye prosjekter, bidrar Orkland Næringspark til en mer bærekraftig utvikling. Foto: Allsidig Design

Bærekraft i praksis på KUBEN

 

Da Orkland Næringspark i 2020 overtok det som i dag er innovasjonssenteret KUBEN, hadde bygningen allerede stått på Orkanger siden 2008. Før det, på 90- og tidlig 2000-tallet, hadde den et tidligere liv på Tiller i Trondheim, som en Rema 1000-butikk. Bygningen ble plukket ned og satt opp på nytt, på sin nåværende plass, og er i så måte et ikon for ombruk av bygningsdeler. Noe som byggebransjen i dag jobber med som et bærekraftstiltak.

 

Gjenbruk er en viktig del av arbeidet mot en grønnere fremtid.
Gjenbruk er en viktig del av arbeidet mot en grønnere fremtid. Foto: Allsidig Design

Siden overtakelsen i 2020 har vi gjennomført flere oppgradering av bygningen, og blant annet redusert energiforbruket ved forbedret isolering av fasade. I dag er energikarakteren økt fra D til C, hvilket tilsvarer en forbedring på ca. 30% i estimert energiforbruk. Ved kommende oppgraderinger vil karakteren økes til B, ytterligere ca.10% forbedring.

 

Ved møblering av KUBENs Eventspace i første etasje, har vi gjenbrukt materialer og møbler fra andre leietakere og prosjekter i vår portefølje. Scenen er bygget av Europaller, og amfiet er flyttet til Kuben med tilpasning fra et av våre andre bygg. I tillegg har vi benyttet designmøbler i papp som en del av interiøret.


Stoler av norsk designer i 100 % gjenvunnet kartong, i KUBENs Eventspace.
Stoler av norsk designer i 100 % gjenvunnet kartong, i KUBENs Eventspace. Foto: Allsidig Design

Sammen om en grønnere framtid

 

 

Vi anerkjenner at bærekraftig utvikling krever et fellesskap. Derfor oppfordrer Orkland Næringspark alle leietakere og partnere til å delta i vårt bærekraftsarbeid. Ved å dele kunnskap og utforske nye løsninger, i samspill med strakstiltakene fra Grønn Byggallianse, kan vi sammen oppnå store ting.

 

Som en del av Orkland Næringspark, bidrar du og din bedrift til å skape en fremtid der bærekraft er i sentrum av alt vi gjør.

 

Commentaires


bottom of page