top of page

Kjøper Overvik

TOBB, Fredensborg Bolig, og Salvesen & Thams Eiendom går sammen om å etablere selskapet Østbyen Utvikling AS for å kjøpe hele området som er godkjent for utbygging på Overvik i Trondheim.


Østbyen Utvikling AS har kjøpt hele området på 172 mål som ble godkjent for utbygging i Bystyret 28.04.2021. Selgere er Holmetjern Invest og Overvik Eiendom. TOBB, Fredensborg Bolig og Salvesen & Thams Eiendom vil hver eie 1/3 i det nye eierselskapet.

"Markedet for nye boliger i Trondheim er generelt godt. Det forventes en vekst i Østbyen på 1,5%- 2,0% i årene framover. Dette er omtrent det dobbelte av andre områder i Trondheim, og bydelen er en av de raskest voksende områdene i Norge", sier styreleder i Salvesen & Thams Eiendom, Bjørn Wiggen.

"Gjennom Østbyen Utvikling har vi muligheten til å komme inn i et stort og utviklingsbart prosjekt, og sammen med Fredensborg og TOBB ser vi mange muligheter for å realisere utbyggingen av området."

Overvik er blant de større boligutviklingsprosjektene i Trondheim. Området ligger mellom de to etablerte bydelene Charlottenlund/Jakobsli og Ranheim og vil bidra til å binde disse sammen. Det første feltet som er bygd ut i området bestod av 74 boenheter, og alle kjøperne har flyttet inn. Det andre feltet består av 61 leiligheter, og det er så langt solgt 32 enheter. Det bor i dag ca 150 personer på Overvik. TOBB har hatt ansvaret for utbyggingen av de to første feltene, mens Østbyen Utvikling vil overta utbyggingen fra og med neste felt.

"Vi stortrives på Overvik!" sier Stine Andersen, som nettopp har flyttet inn i et rekkehus på Overvik, sammen med mannen Paul og lille Victor.

"Vi har fått alt med å flytte hit. Her er vi nært sjøen, vi har tidligere vår og kort avstand inn til sentrum. Men jeg ønsker meg en butikk i området sånn at vi slipper å kjøre for å handle. Og så gleder jeg meg til området blir utviklet slik at dette blir en ny bydel i Trondheim."

"Det første feltet ble svært godt mottatt i markedet", sier Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB. "For oss er det viktig å skape gode bomiljø, og vårt mål er at Overvik skal bli en av Trondheims mest bærekraftige og miljøvennlig bydeler med boliger som passer de ulike livsfasene. TOBB har et langsiktig perspektiv når vi engasjerer oss i slike utbyggingsprosjekter."

Fredensborg Bolig tar rollen som daglig leder i Østbyen Utvikling AS. Trondheimsregionen er et satsningsområde for selskapet. Sammen med etablerte lokale aktører har Fredensborg Bolig de siste årene kjøpt tomter som kan tilføre Trondheim ca. 5 000 nye boliger i fremtiden.

"Denne eiendommen utfyller vår eksisterende portefølje på en god måte og forsterker vår aktivitet i Trondheim", sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig. "Store prosjekter med mange byggetrinn gir mulighet til å skape gode nabolag og oppvekstmiljøer. I slike prosjekter er fokus på sosial bærekraft ekstra viktig. Det er derfor gledelig å innlede et samarbeid med TOBB og Salvesen & Thams Eiendom, og vi ser frem til å utvikle eiendommen i fellesskap", avslutter Svenkerud.

Østbyen Utvikling forventer å lansere nye byggetrinn i tråd med markedsutviklingen. Neste byggetrinn, som da vil være det tredje på området, forventes lansert sent i 2022 eller i 2023.

Comentários


bottom of page