top of page

Ny daglig leder i Orkland Næringspark: hils på Frank

1. mai startet Frank Holmgaard i rollen som daglig leder i Orkland Næringspark AS. Han skal blant annet sørge for at virksomhetene i næringsparken blir ivaretatt og hørt, samt tiltrekke nyetableringer.


Frank er ny daglig leder i Orkland Næringspark AS. Foto: Allsidig Design

Men hvem er Frank?

Holmgaard er en aktiv kar - en familiemann på 43 år, bosatt med kone og to gutter på Orkanger. Han bruker mye tid i naturen, er glad i musikk, god mat og drikke, og har i flere år drevet aktivt med triatlon og jakt på fritiden. Som miniputt ble han faktisk i 1989 Danmarksmester i vannpolo. Han er oppvokst i det, som i dag er kjent som Cold Hawaii i det vestlige Danmark, der mye vestavind gir ypperlige forhold for surfing.


Cold Hawaii i Danmark. Foto: Frank Holmgaard

Han flyttet til Trøndelag i 2006. Fra Danmark tok han med seg en mastergrad i bærekraftig samfunnsutvikling fra Roskilde Universitetscenter, og det vanker liten tvil om at utvikling er en viktig del av han. Karrieremessig har han erfaring fra blant annet offentlig byggherre og har jobbet som prosjektleder og rådgiver innen miljø, sirkulærøkonomi og bærekraft. Han har jobbet med bærekraft og grønnskifte i mer enn 15 år, og har kjennskap til ulike bransjer og verdikjeder – viktige punkter som vil være relevante i S&T Eiendoms satsing på utvikling av næringseiendommer.


I tillegg til å bruke energi på å skape utvikling, har Frank stor glede av å jobbe sammen med andre, noe han ser som en nødvendighet i utviklingen av en ny og grønn næringspark.


«Jeg forventer et nært og bredt samarbeid med både det private og offentlige aktører», sier han.

Franks rolle som daglig leder vil blant annet være å ta godt vare på Orkland Næringsparks eksisterende leietakere, og samtidig tiltrekke nye etableringer. «Overordnet sett skal vi ta godt vare på de eiendommer og aktører som allerede er tilknyttet Orkland Næringspark og tilby attraktive og konkurransedyktige muligheter. Jeg har som mål at næringsparken skal skape gode synergier og gi mulighet for bærekraftig utvikling av bedriftene», sier han.Kuben blir en viktig del av næringsparken. Foto: Allsidig Design

Opptatt av bærekraft

«Det er viktig å fokusere på en fremtidsrettet utvikling av næringsparken. Dette innebærer å se nærmere på hvordan vi sammen kan ta steg i bærekraftig retning, og jeg ser frem til samarbeidet med bedriftene om dette. Hva vil for eksempel FNs bærekraftsmål innen industri og innovasjon, ansvarlig produksjon, livet i land og på land bety for næringsparken?», sier han.


Selv om næringsparken ikke kan styre alt, ønsker Frank å jobbe med det som er relevant for bedriftene, og utvikle tjenester og muligheter som understøtter en bærekraftig utvikling. Dette kan også være mindre grep som for eksempel solcellepaneler, eller tilrettelegging for forbedret biologiske mangfold mm.


«Vi får ikke gjort noe med alt, men vi kan ta gode valg og etter hvert skal vi kunne vise til konkrete resultater på bærekraft – det vi gjør må være meningsfullt», understreker han.

Han håper de ulike bedriftene vil være nysgjerrige, og at de gjerne kan stille krav. Han oppfordrer til dialog og håper på et godt samarbeid.


Orkland byr på mange muligheter

Nå gleder Frank seg til å komme i gang og bli en del av næringslivet på Orkanger.


«Jeg gleder meg til samarbeidet med næringslivet på Orkanger, så vel som kommune, og private aktører for å utvikle en fremtidsrettet næringspark. Jeg synes det er utrolig prisverdig at Salvesen & Thams Eiendom ønsker å forsterke satsningen på industri og næring. Det er mange muligheter og mye som skjer i Orkland kommune for tiden, og det er et attraktivt miljø jeg gleder meg mye til å bli en del av», avslutter han.

Comments


bottom of page