top of page

Nytt nærings- og boligbygg på Orkanger sentrum

Salvesen & Thams Eiendom starter nå bygging av byggetrinn 2 på Rømmetunet.


Vi opplever økt etterspørsel etter næringsareal i Orkanger sentrum, og vi har derfor valgt å igangsette bygging av «Bygg C» på Rømmetunet. Bygget vil bestå av næringsarealer over 4 etasjer mot Kari Gravroksgate, samt 18 leiligheter over 5 etasjer mot vest.

– Næringsdelen av bygget vil fremstå som moderne og atraktivt med glassfasader over fire etasjer mot den nye sentrumsgata, noe som også vil forsterke bypreget. Ved å realisere dette byggetrinnet først får vi også etablert deler av fellesarealene i hagen som er planlagt mellom byggene, og dette er med på å gjøre hele området mer attraktivt, sier prosjektsjef Martin Wormdal i Salvesen & Thams Eiendom AS.

Salvesen & Thams Eiendom er i dialog med potensielle leietakere til alle de fire næringsetasjene i bygget. Det tilrettelegges for serveringssted i 1. etasje og kontorlokaler i 2. – 4. etasje.
Salvesen & Thams Eiendom har solgt alle leiligheter som er utbygd i de siste årene med unntak av en, og ønsker derfor å etablere et nytt tilbud av 18 leiligheter i Orkanger sentrum.
- Boligtilbudet på Orkanger har minket i løpet av 2020 og inn i 2021. Vi opplever høyere interesse for de fleste type boliger og trenden ser ut til å vedvare. Tilbudet på nye leiligheter i sentrum er begrenset. Vi har hatt flere forespørsler på byggetrinn 2 fra interessenter som ønsker å flytte på seg de neste 2-3 årene og vi tror dette er riktig tidspunkt å lansere nytt byggetrinn, sier Nermin Lizde i Eiendomsmegler 1Bygget bygges over en forlengelse av eksisterende parkeringskjeller, og bolig – og næringsdelen av prosjektet får adskilte inngangspartier. Hovedtyngden av leiligheter blir mellom 40 og 80 m2, men det er mulighet for noen større enheter i toppetasjene. Bygget organiseres som et sameie, og leilighetene vil bli lansert for salg i løpet av kort tid. Bygget ferdigstilles i 2022.
Prosjektet gjennomføres av Rømmetunet AS, som er et datterselskap av Thams Eiendomsutvikling AS. Dette selskapet eies av Salvesen & Thams Eiendom og TOBB. Med på laget er også B&B Entreprenør, som sammen med byggherre, arkitekt og øvrige rådgivere har utviklet prosjektet.
- Orkanger sentrum vil styrkes av dette bygget, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams. - Det er svært positivt å se at det er økt etterspørsel etter nye næringsarealer. Etter at dette bygget er etablert vil det være rundt 100 arbeidsplasser etablert i de ulike næringsarealene i Rømmetunet, Reme-Gården og Haldorgården. Rømmetunet er i ferd med å bli det attraktive sentrumsområdet som Orkanger har behov for.Det er planlagt totalt 7 bygg på Rømmetunet.

Comments


bottom of page