top of page

Retura på plass i KUBEN

Retura Midt AS har siden etableringen på Orkanger vært lokalisert i kjellerlokalene hos ReMidt. De har trivdes godt med samlokaliseringen, men behov for mer plass har ført til at de nå har flyttet opp fra kjelleren og inn i flotte nyoppussede lokaler i Kuben.«Det har vært viktig for oss å fortsatt være lokalisert på Grønøra, i nærheten av våre øvrige fasiliteter» Sier daglig leder Fredrik Evjen. «Kontoret vårt er samlingspunkt for hele bedriften, både for sjåfører og administrasjon. Sjåførene våre er tett på våre kunder og oppdrag, og godt samspill er avgjørende for at vi skal lykkes med våre oppgaver.»Retura har hatt hjelp av Allsidig Design til å oppdatere lokalene med nye farger, tøffe bilder og detaljer. Lokalet fremstår som moderne og trivelig. Evjen sier alle ansatte er godt fornøyde, og at kontorene oppleves som romslige og fine. «Det føles som luksus for oss å få flytte inn her i Kuben.»


S&T Eiendom AS

Det var behovet for mer plass som var hovedårsak til at Retura trengte nye lokaler, men at det ble akkurat her i Kuben skyldes planene for innovasjonssenter. «Vi er spent på planene for Thams Innovasjon og vi ønsker å være en aktiv del av innovasjonssenteret» sier Evjen «Det er viktig for oss å være en del av et slikt miljø. Vi er et tradisjonelt selskap og vi ønsker og behøver å bli utfordret. Vi har troen på at dette er starten på en spennende ny tid»«Vi er opptatt av hvordan renovasjonsbransjen ser ut om 5-10 år. Gjennom å knytte oss til innovasjonssenteret ønsker vi å sammen med andre aktører se på hvordan avfall i større grad kan være en ressurs. Vi vet ikke nå hvordan vi vil se ut om 5 år, men ved å knytte oss til innovasjonsmiljøet setter vi oss i førersetet for utviklingen, og dette vil gjøre oss bedre rustet til å møte fremtiden.


«Vi er veldig glade for å få inn en aktør som Retura i Kuben» sier prosjektleder Martin Wormdal. «Vi håper dette er starten på å få samlet aktører som vil jobbe aktivt med innovasjon, spesielt opp mot sirkulær økonomi og fremtidsrettede løsninger. Retura passer perfekt i Kuben»


“Retura er et spennende selskap som passer inn i innovasjonsmiljøet i Kuben” Sier Geir Arne Rao, investeringsdirektør i Salvesen & Thams og deltaker i arbedsgruppen for etablering av Innovasjonssenter i Orkland. “Materialgjenvinning og avfallshåndtering står ovenfor store endringer og det vil være behov for å etablere nye samarbeidsmodeller og tjenester. Ved å bli en del av innovasjonssenteret viser Retura er offensiv tilnærming og at man aktivt ønsker å være en del av løsningen. Det er også positivt at en offentlig aktør som Retura ser merverdi i å integreres med privat næringsliv hvor man sammen kan bidra til å utvikle banebrytende prosjekter med stor effekt på klima og miljø.”


Regulering som åpner for innovasjonssenterkonseptet er inne til behandling, og arbeidet med oppgradering av bygget og etablering av innovasjonssenter skal ferdigstilles i høst og være ferdig i løpet av året.


Comments


bottom of page