top of page

Salvesen & Thams Eiendom kjøper G2 Eiendom AS

Salvesen & Thams Eiendom har, gjennom Orkland Næringspark AS, kjøpt 100% av aksjene i G2 Eiendom AS fra Geir Mardahl, og overtar med dette eierskapet til Vigorvegen 23-25 på Grønøra Nord.Vigorvegen 23-25 ligger midt på havneområdet på Orkanger, og er bebygd med fabrikkhall, lagerhall og kontorbygg. Tomten er på 8.208 m2 og bruttoareal for bygningsmassen utgjør 2.820m2. Arealet er regulert til industriformål. Shawcor Norway er leietaker av hele eiendommen.


Salvesen & Thams Eiendom fortsetter sin satsing innenfor næring på Orkanger, sier daglig leder Yngve Bakken. Eiendommen ligger strategisk beliggende midt i havneområde på Orkanger og vil være en fin tilvekst til vår eiendomsportefølje på Grønøra.

Orkland Næringspark AS har tidligere ervervet tre eiendommer på Grønøra Sør: Grønørvegen 19 (KUBEN) som blant annet skal huse det nye Innovasjonssenteret, Grønørvegen 45-49 som leies ut som lager og Grønørvegen 50-58 (Sponplaten) som i hovedsak leies ut til Shawcor sin MTG-avdeling. I sum betyr dette at Orkland Næringspark har ervervet eiendom med 57 mål tomt og nærmere 18.000 m2 bygg for utvikling og utleie på Grønøra.


Shawcor Norway sitt fotavtrykk på Orkanger strekker seg utover selskapets fabrikk for coating av rør på Grønøra, sier general manager for Shawcor Norway AS Snorre Lillesand. - For mer spesialisert produksjon mot custom coating-segmentet har selskapet hatt et langsiktig leieforhold i G2/Vigorveien 23-25. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet på Grønøra, nå med Orkland Næringpark AS.Comments


bottom of page