top of page

Utsikt til Trollheimen


Nyansatt prosjektleder Martin Wormdal (t.v.) og driftsleder Arve Kristiansen i Salvesen & Thams i forbindelse med stikningsarbeider på Lysthusflata, 11.september 2018. Foto: Yngve Bakken

Lysthusflata boligfelt er under planlegging. Det ligger øst for Orkanger, hittil øverste del av boligområdene øst for Orkanger sentrum. Her blir det mulig å bygge eneboliger med utsikt ned til Orkanger i vest og helt til Trollheimen i sør!Joplassen Utvikling AS (et selskap 100% eid av Salvesen & Thams Eiendom) står bak prosjektet. Selskapet har inngått avtale med grunneier Marie Richter for regulering og utvikling av boligfeltet på Lysthusflata. I kommuneplanen for Orkdal er området avsatt til framtidig bolig og er på ca 80 daa. Det ligger lett tilgjengelig ved Ulvåsveien.Grunneier Marie Richter, arealplanlegger Stig Atle Moe hos On arkitekter og ingeniører AS og utviklingssjef Yngve Bakken i Salvesen & Thams Eiendom AS på befaring på Lysthusflata.


– Joplassen Utvikling har engasjert Nordbohus AS for å regulere feltet. I tillegg er Norconsult AS engasjert for å utarbeide VA-plan – herunder nytt høydebasseng, Multiconsult er engasjert for vurdering av grunnforhold og ON ingeniører og arkitekter skal koordinere reguleringsarbeidet og står som ansvarlig søker, sier utviklingssjef Yngve Bakken i Salvesen & Thams Eiendom.


Eneboliger og småhus

Detaljplanlegginga for boligfeltet er godt i gang. I følge de første skissene blir det totalt ca 40 eneboligtomter, samt 30-40 småhus på et område lengst nordøst i feltet der det er muligheter for mer fortetting. I dag går det en tursti over Lysthusflata. Den henger sammen med turdraget mellom Perbakkan via Joplassen opp mot Furuberget og Ulvåsmarka. Dette turdraget vil det bli tatt hensyn til i den videre planlegginga.


Lysthusflata ligger flott til like ovenfor boligfeltet Joplasssen.


Flott utsikt fra Lysthusflata ned til småbyen Orkanger med Idrettsparken, Rømmesmoan – og i bakgrunnen mot vest med Ålvasskammen, Skjenalddalen og Råbygda.

– Her vil det bli flotte utsiktstomter med utsikt helt til Trollheimen i sør og Orkanger og sjøen i vest. Her er det lang solgang, sier Bakken.


Bakken sier at eneboligtomter i et slikt område i rimelig nærhet til Orkanger sentrum og omtrent midt i marka er et pre for både Orkanger og kommunen.


– Det å kunne tilby eneboligtomter uten byggeklausul er ganske unikt så nært Trondheim, og det er viktig i markedsføringa av småbyen Orkanger.


Fra Ulvåsveien er det i dag skiltet tursti over Lysthusflata. Dette turdraget blir tatt hensyn til i planlegginga av Lysthusflata boligfelt.


Comments


bottom of page