top of page

Midlertidig stenging av Ulvåsvegen grunnet vegarbeid

Orkla Mardahl AS gjennomfører for tiden utbygging av veg, vann- og avløpssystem i forbindelse med det nye boligfeltet på Lysthusflata på Orkanger. Fra mandag 12. juni vil derfor Ulvåsvegen være stengt for biltrafikk i omtrent tre uker. Stengingen skjer i nært samråd med OIF og oss i S&T Eiendom.


Årsaken til stengingen er at det skal legges nye ledninger for vann og avløp under veien, i tillegg til oppgraderinger som inkluderer nytt fortau og veibelysning. Sammen med Orkanger Idrettsforening, som eier Ulvåshytta, har vi samarbeidet tett for å minimere ulempene for brukere av Ulvåsmarka.


Tilrettelegges for turgåere og arrangement

Vi er bevisst at stengingen vil medføre ulemper for de som vanligvis benytter Ulvåsvegen, særlig nå som det er meldt fint vær fremover. Vi ønsker derfor å forsikre alle om at vi vil ta hensyn til enkeltarrangementer i hytta. I tillegg vil veien være åpen for biltrafikk i helgen 23. – 25. juni. Vi vil også gjøre vårt beste for å legge til rette for turgåere og sikre at de kan fortsette å nyte marka og naturen under hele perioden.


Vi beklager ulempene som oppstår som følge av veistengingen, og vi setter stor pris på forståelsen og tålmodigheten til alle berørte parter. Dette midlertidige tiltaket er nødvendig for å forbedre infrastrukturen og tilrettelegge for et bedre bomiljø i området. Vi ser frem til å fullføre arbeidet så snart som mulig og ønsker alle en fortsatt god opplevelse av Ulvåsmarka.


Drømmer du om å bo på toppen av Orkanger? Ta en titt på tomtene på Lysthusflata.


Utbygging av vei på Lysthusflata


Comments


bottom of page